Am Epilepsi Cymru

Mae Epilepsi Cymru yn helpu pobl gydag epilepsi eu teuluoedd a’u gofalwyr trwy:-

■Wybodaeth a chyngor oddiwrth ein Llinell Gymorth

■Cefnogaeth uniongyrchol gan ein Gweithwyr yn y Maes

■Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth

■Cylchoedd Cymorth

Medrwch ein helpu hefyd trwy ein cefnogi:

■Fel gwirfoddolwr rhoi rhodd (bach neu mawr) gyda siec

■Rhoi yn rheolaidd (lle mae’r dyn treth yn ychwanegu mwy trwy “GiftAid”))

■Ymaelodi a derbyn llythyrau newyddion

Am fwy o wybodaeth ysgrifennwch at:

Cyfeiriad Post

Epilepsi Cymru
Bradbury House
23 Salisbury Road
Wrecsam LL13 7AS

Rhif Teleffon  Llinell Gymorth

0800 228 9016

Ffacs

029 2075 5515

e-bost

[email protected]

Ar y we

www.epilepsy-wales.org.uk

 

 

Comments are closed.