Senedd Meeting With Welsh Government National Assembly Members May 14th / Digwyddiad Cydnabod Epilpesi Yn Y Senedd Mai 14

EPILEPSY AWARE EVENT

on

TUESDAY 14th MAY 2013

11am-13.30pm

In the ORIEL at the SENEDD, CARDIFF BAY, CF99 1NA

Sponsored by Aled Roberts AM

  • DO YOU HAVE A QUESTION YOU WOULD LIKE TO PUT TO YOUR A.M. ABOUT EPILEPSY ?
  • ARE YOU HAPPY WITH THE EPILEPSY SERVICES IN WALES ?
  • DO YOU THINK THE WELSH GOVERNMENT SHOULD DO MORE FOR PEOPLE WITH EPILEPSY ?
  • WOULD YOU LIKE TO SAY “WE WANT MORE”, OR MAYBE  “HAPPY WITH” EPILEPSY SERVICES IN WALES ?

If you have anything at all you would like to say to the Welsh Government about the resources, money or services provided in Wales for people with epilepsy – we can give you the opportunity.

TUESDAY, 14th MAY at the  SENEDD, CARDIFF BAY, CF99 1NA    11.00 am  – 1.30 pm

This event is open to you – open to anyone who has something to say, or ask, about epilepsy services.  Whether you have epilepsy, a family member or friend, a colleague or you are just interested in epilepsy.  This event is for you.

During the lunchtime recess, the Welsh Government National Assembly Members will be able to meet with you – your opportunity to make them listen!  Don’t waste the chance, you will be the one to regret it!

If you are unable to make May 14th, but would still like your question / opinion made to the AMs, please e-mail [email protected] and we will ensure your points are on-passed.

**********

DIGWYDDIAD CYDNABOD EPILEPSI

DYDD MAWRTH, MAI 14ydd 2013

11 o’r gloch tan 1.30

Yn yr ORIEL, SENEDD, Bae Caerdydd, CF99 1NS

Noddir gan ALED ROBERTS A.S. 

  • Oes ganddoch chi gwestiwn i gyflwyno i eich AS am epilepsi?
  • Ydych chi’n hapus gyda gwasanaethau epilepsi yng Nghymru?
  • Ydych chi’n credu y gall y Llwyodraeth yng Nghymru wneud mwy dros pobl sy gyda epilepsi?
  • Hoffech chi ddweud “mae angen mwy”, neu  “mae’r gwasanaethau yng Nghymru yn ddigonol”?
  • Os oes ganddoch rhywbeth i ddweud am y gwasanaeth o dan ofal y Llywodraeth, sef adnoddau, gwasanaethau neu cyllid? Dyma eich cyfle.

DYDD MAWRTH, MAI 14ydd YN Y SENEDD   BAE CAERDYDD 11.00-1.30 o’r gloch

Mae y digwyddiad yma yn agored i chi – unrhyw sy angen trafod neu gofyn am ddarpariaethau epilepsi.  Mae’r digwyddiad yma yn agored i unrhyw aelod o’r teulu, ffrind neu cyd-weithiwr, sy a diddordeb yn, neu yn diodde o epilepsi.

Yn ystod yr awr ginio, mi fydd aelodau o’r Senedd yna i gwrdd â chi.  Dyma eich cyfle, felly peidiwch anwybyddu y cynnig, a difaru wedyn.

Os na fedwrch mynychu’r digwyddiad, ond mae ganddoch gwestiwn neu swylaudau i gynnig, danfonwch e-bost i [email protected]

.

Comments are closed.